logo

Politikamız

Ankaradan sonra İstanbul mağazamız yeni konseptler...

POLİTİKAMIZ /
  • ÇEVRE POLİTİKASI
  • KALİTE POLİTİKASI
  • ANTİ BAKTERİYEL VE ÇEVRE DOSTU YÜZEYLER
ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI

GANTE MUTFAK olarak Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak Zararlı etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin arttırılmasıyla tüm ürün, üretim faaliyetlerini  gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak,

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

Çevresel performansımız sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek,

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, bu anlayışa kazandırmak,

Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık miktarını azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek, 

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları çerçevesinde  sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır. Çevre Politikamızdır.

KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

GANTE MUTFAK vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirmeyi, ve satış sonrası hizmet vermeyi,

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek doğaya ve insana saygılı şekilde üretilmesini,

Toplam Kalite prensiplerini esas alarak, disiplin, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmayı, 

Sürekli iyileştirme doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde artışını hedefleyerek yükseltilmesi, yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmayı,

Yapılan her hizmete kalite öncelikli olmak üzere hizmette yapılan hataları sıfıra indirerek, başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle, tam uyumlu, istenen kalitede ve eksiksiz biçimde tamamlamayı,

Kalite Politikası Olarak Benimsemiştir.

ANTİ BAKTERİYEL VE ÇEVRE DOSTU YÜZEYLER

ANTİBAKTERİYEL ve ÇEVRE DOSTU PLANLAR

GANTE MUTFAK sağlık ve çevre ile ilgili maksimum koruma olarak, zararlı maddelerin azami emisyon ile sınırlı anti bakteriyel özellikleri nedeniyle karakterizedir. malzemelerin bir dizi seçenek sayesinde, anti bakteriyel ve çevre dostu planları ile mutfaklar gerçekleştirmek ve zamanla değişmeyen hijyen, büyük leke direnci, çizikler, az bakım gerektiriyor.

©GANTE Copyright copyright all rights reserveds.